Endüstriyel işletmelerde iş güvenliğinin artırılmasına yönelik olarak tasarladığımız fiziksel çit sistemlerinin, modüler yapım tarzı, montaj kolaylığı ve ekonomik özellikleriyle birlikte kullanıcıya sunulmasıdır. EN294, EN953 ve benzeri tamam layıcı norm ve stan dartlar dikkate alınarak üretilen İş Güvenliği Çitleri'ne güvenebilirsiniz. Proje, imalat ve uygulama tamamıyla ELBAK tarafından, tek kaynaktan, sunumaktadır. Müşteri odaklı özel çözümler Mühendislik Hizmet leri Birimimiz tarafından çözülür.


Amacımız

Endüstriyel işletmelerde iş güvenliğinin arttırılmasına yönelik olarak tasarladığımız fiziksel çit sistemlerinin, modüler yapım tarzı, montaj kolaylığı ve ekonomik özellikleriyle birlikte kullanıcıya sunulmasıdır.


Güvenebilirsiniz

Güncel iş güvenliği talimatları ve uluslararası standartlar gözönüne alınarak planlanan iş güvenliği çitleri, işletmenizde çalışanların güvenliğiyle birlikte otomatik / robotik makinalarınızın güvenliğini de sağlamaktadır.

1988 yılından bu yana müşterilerine kaliteli teknik ürünler sunan firmamızın yenilikçi ve öncü mühendislik anlayışıyla geliştirdiği safeFence iş güvenliği çitleri Avrupa İş Güvenliği Normları'na uygun olarak üretilmiştir.Sözkonusu normlardan yapılan bazı alıntılar iş güvenliği çitinin değerlendirilmesinde ve seçiminde sizlere yararlı olacaktır.


TS EN 953 Bölüm 5.2.2. Güvenlik Mesafeleri

Tehlike bölgelerine ulaşmayı önlemek amacıyla kullanılan koruyucular, vücudun bir parçasının tehlike bölgelerine ulaşmasını önleyecek şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli ve yerleştirilmelidir.
 

TS EN 953 Bölüm 5.2.4. ve 5.10. Görebilme & Makinanın Görülmesi

Koruyucular, çıkarılıp takılmalarını en aza indirmek için, işlemleri gözle yeteri kadar izleyecek şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.Makinanın çalışmasının koruyucu arkasından görülmesinin gerektiği yerlerde,koruyucu uygun malzemelerden seçilmelidir. Mesela delikli malzeme veya tel elek kullanıldığında, görmeyi sağlayacak yeterli açıklığa sahip ve uygun renkte olmalıdır.Delikli malzemenin, gözetlenen alanın renginden daha koyu olması durumunda,görüş daha iyi olacaktır.


TS EN 953 Bölüm 5.4.3. Sadece Aletle Sökülme

Koruyucuların sökülebilir parçaları, sadece alet yardımıyla sökülebilmelidir.
 

TS EN 953 Bölüm 5.5.3. Rijitlik

Destek ayakları, koruyucu çerçeveleri ve dolgu malzemeleri, koruyucu yapısının hem rijit ve kararlı, hem de deformasyona dirençli olmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir. Bu husus, malzemenin deformasyonunun özellikle güvenlik mesafelerinin devam ettirilmesine zararlı olacağı durumlarda önemlidir.

TS EN 953 Bölüm 7.1. Tırmanma

Koruyuculara tırmanma, tasarım yoluyla uygulanabilir olduğu kadar engellenebil- melidir. Koruyucuların yapımı ve malzemelerinin ve biçimlerinin seçiminde buna dikkat edilmelidir. Örnek olarak, yatay yapı elemanlarının ve koruyucunun dış tarafındaki dokumaların örgülerinin yatay bileşenlerinin bertaraf edilmesiyle tırmanma daha zorlaştırılır.
 

TS EN 953 Bölüm 7.5. Renk

Tehlikelere uygun renkler kullanılarak dikkat çekilmelidir. Örnek olarak, bir koruyucu, makinayla aynı renge boyanmış ve tehlikeli bölge zıt bir renkte parlakolarak boyalı ise, koruyucu açıldığında veya kaldırıldığında tehlikeye dikkat çekilmiş olur.

TS EN 294 Bölüm 4.5.1. 14 yaş ve daha yukarısındaki kişiler için normal açıklıkla
 

Çizelge 4, 14 yaş ve daha yukarısındaki kişiler için normal açıklıklara ait güvenlik mesafelerini (sr) verir, e boyutu kare açıklığın kenarını, yuvarlak açıklığın çapını,yarık biçimli açıklığın ise dar yerini gösteren değerlerdir.(Çizelge-4 TS EN 294 ‘den)
 

TS 11854 EN 811 Bölüm 5 Distances restricting free access

Koruyucu yapıların altında bulunan ayak ve bacakların serbest hareketinin sınırlandırılması için koruyucu bir yapı kullanılabilir. Bu metodun kullanılması gereken durumlarda, koruyucu yapının yüksekliğine bağlı olarak mesafeler Ek-A ‘da verilmiştir.( Ek- A )
 

Tek elden komple çözümler ...

İşletmenizdeki üretim hatlarınız ve bunları oluşturan makinaların yerleşim projeleri esas alınarak hazırlayacağımız safeFence İş Güvenliği sistemi tüm hareket halindeki makina gruplarını sarmalar ve diğer ortamlardan güvenli bir ayırım sağlar.

Proje, imalat ve uygulama tamamıyla ELBAK tarafından, tek kaynaktan, sunulmaktadır.Müşteri odaklı özel çözümler Mühendislik Hizmetleri Birimimiz tarafından çözülür.


Modüler, pratik, kaynaksız, sökülür-takılır ...

Tamamen standart boy ve genişliklere sahip “çerçevesiz” modüllerden oluşan safeFence İş Güvenliği Çitleri kaynaksız, özel takım gerektirmeyen montaj anlayışıyla, rahatlıkla sökülür ve takılır tarzda imal edilmiştir. Koruma altına aldığı makinanızın estetiğine katkı sağlar.


Hızlı teslim ...

Modüler yapım tarzı stoklarımızda ürün bulundurmamızı kolaylaştırmaktadır. Standart renklerden yapılacak istekler, stoklarımızdan en fazla bir haftada karşılanmaktadır.

Tercihe bağlı mukavemet talepleri...

safeFence İş Güvenliği Modüler Çit Sistemi iki tip kafes seçeneği dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Seçeneklerin ilki – Orta Seri adı altında yatayda tek çubuklu olarak,
İkincisi ise – Ağır Seri adı altında yatayda çift çubuklu olarak imal edilmiştir.

Standart Modül Ölçüleri ...

Standart üretim programımızda iki(2) ayrı çit yüksekliği ve beş(5) ayrı modül genişliği bulunmaktadır.
Standart Çit Yüksekliği : 2000 ve 2400 mm
Standart Modül Genişlikleri : 250, 500, 1000, 1500, 2000 mm

Renkler ...

safeFence İş Güvenliği Çit Sistemi elektrostatik toz boyama yöntemiyle boyanmış başlıca iki ana renkde stoklarımızda bulunmaktadır. Sarı (RAL 1021) ve gri (RAL 7042) renk seçenekleri dışındaki tercihlerinize de opsiyonlu olarak cevap verebilmekteyiz.